jRouter

jRouter

Miễn phí
jRouter là một mở nguồn cà phê phương pháp xử lý bộ chỉ đường
Người dùng đánh giá
5.0  (1 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
1.2
Phiên bản mới nhất:
1.41 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
sunjumper
jRouter là một mở nguồn cà phê phương pháp xử lý bộ chỉ đường dựa trên phản đối-phương pháp kiến trúc. Tập trung chúng nó lên phương pháp xác lập bản đồ được, invoking, intercepting và kết quả đang xử lý. Anh có thể dùng nó để tìm kiếm và thu thập ứng dụng phản đối phương pháp cho RPC, web dịch vụ, HTTP, kiểm soát và màn hình ứng dụng.
Thông tin được cập nhật vào: